Maak gratis gebruik van de Innovatiescan

Hogeschool Rotterdam biedt TLN-leden uit de regio Zuid-Holland-Zuid (Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden en Hoekse Waard) de kans om deel te nemen aan de Innovatiescan.

Innovaties20en20trends20in20de20logistiek-1

De Innovatiescan analyseert het adaptieve en innovatieve vermogen van de onderneming. Hbo-studenten van de Hogeschool Rotterdam voeren de scan uit.

Rapport

Een nulmeting maakt inzichtelijk hoe het staat met het innovatieve en adaptieve vermogen van de organisatie. Ondernemers die gebruik maken van de scan ontvangen achteraf een rapport waarin de bevindingen van de analyse staan.

Vrijblijvend adviesgesprek

Deelname kost de bedrijven niets. Naast het invullen van een vragenlijst, kunnen bedrijven vrijblijvend een adviesgesprek krijgen over een mogelijk vervolg. Zoals de deelname aan een programma over data gedreven logistiek, samenwerking in de keten of automatiseringskansen.

Meer info

Hier vind je meer informatie over de Informatiescan en de wijze waarop je je interesse kenbaar kunt maken.