Mautclaim: kom voor 4 december in actie!

Eerder berichtte TLN al over de ten onrechte berekende tolkosten in Duitsland. Inmiddels is hierover meer bekend, en roept TLN leden die hun te veel betaalde Maut willen terugvorderen op om zich voor 4 december te registeren. Verder is TLN op dit vlak een samenwerking aangegaan met Hausfeld, en dit biedt belangrijke voordelen voor leden van TLN.

Highway and control gantry – aerial view – Luchtfoto – Duitsland? Autobahn?

De snelle registratie is nodig om verjaring van de vordering over 2017 tegen te gaan. Anders heeft je vordering alleen betrekking op de jaren 2018-2020. KLIK HIER OM JE TE REGISTREREN.

Ook meerdere bedrijven mogelijk

Let er bij het invullen van de registratie op dat je de bedrijfsnaam (inclusief rechtsvorm) opgeeft die ook bij Toll Collect GmbH is opgegeven, onder vermelding van het corresponderende Toll Collect-registratienummer. Dat kunnen dus ook meerdere bedrijven zijn. Elk bedrijf of bedrijfsonderdeel dat tolgelden heeft betaald, moet je afzonderlijk registreren.

Hoe zat het ook alweer?

Op 28 oktober 2020 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat de Duitse Mautregeling in strijd is met Richtlijn 1999/62/EC waarin is opgenomen dat het toltarief alleen mag bestaan uit de kosten voor het in stand houden van de infrastructuur. Duitsland belastte daarentegen ook de kosten voor de verkeerspolitie door. En daarmee handelde zij in strijd met het Europees recht, aldus het Hof. TLN heeft berekend dat Nederlandse vervoerders over de periode 2017-2020 ruim 22 miljoen euro te veel hebben betaald. Dat geld moet terug.

Gemiddeld 4 procent

Met de uitspraak van het Hof in de hand hebben ondernemers nu de mogelijkheid om te veel betaalde Mautgelden terug te vorderen van de Duitse overheid. Het gaat dan om het deel van het tarief dat bestaat uit de kosten van de verkeerspolitie. Alhoewel het exacte percentage nog nader wordt onderzocht, is het waarschijnlijk dat het gaat om gemiddeld 4 procent van de betaalde tolgelden.

Actie noodzakelijk!

Op basis van de Duitse wetgeving moeten benadeelden er rekening mee houden dat er een reële kans bestaat dat je te veel betaalde gelden tot en met 2016 niet meer kan terugvorderen. Die vorderingen zijn ‘verjaard’. Echter, ook dit onderwerp wordt nog nader bekeken.  Voor in 2017 betaalde tolgelden geldt dat een terugvordering verjaart aan het einde van dit jaar (2020). Spoedig actie is daarom noodzakelijk!

Samenwerking met Hausfeld/eClaim

TLN heeft de afgelopen weken gebruikt om een goed beeld te krijgen van het juridisch kader waarbinnen deze discussie zich afspeelt. Aansluitend hebben we overleg gepleegd met marktpartijen die ondernemers in deze zaak kunnen bijstaan. Na bestudering van verschillende aanbiedingen en overleg met zusterorganisaties in andere landen, heeft TLN besloten om (wederom) de samenwerking aan te gaan met Hausfeld Duitsland en specialist eClaim.

Directeur Jan Boeve van TLN: ‘De samenwerking tussen Hausfeld en eClaim is voor ons een belangrijk voordeel. Deze zaak betreft vele duizenden ondernemers. Voor elke ondernemer apart moeten vele stukken worden uitgewisseld. Dat vereist een efficiënte digitale inrichting van het proces. Daarnaast financiert eClaim de kosten van Hausfeld. Op die manier zijn we er nog meer van overtuigd dat Hausfeld in staat is en blijft om het belang van de leden te bedienen, ook als het tegenzit.’

Vorige week is bekend geworden dat de Duitse zusterorganisatie van TLN, het Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), ook heeft gekozen voor een samenwerking met Hausfeld. Tevens sloten de Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse, Roemeense, Slovaakse en Servische zusterorganisaties zich al aan bij Hausfeld en eClaim. Intussen lieten al duizenden transportondernemers weten hun te veel betaalde Maut te willen terugvorderen.

Geen bijdrage gevraagd

De samenwerking met Hausfeld betekent ook dat van de leden van TLN geen bijdrage wordt gevraagd. Alleen in het geval er een vergoeding wordt uitgekeerd door de Duitse overheid, geldt er een fee. De hoogte van die fee is afhankelijk van de vraag in welke stadium de zaak wordt afgerond. Dat kan zijn na een schikking met de overheid voordat er juridische stappen moeten worden ondernomen, na het voeren van proefprocedures of pas nadat er per ondernemer individueel is geprocedeerd. Alhoewel de kans op dit laatste scenario erg onwaarschijnlijk is, kan dit niet op voorhand worden uitgesloten.

Na onderhandeling met eClaim gelden de volgende tarieven, exclusief voor leden van TLN:

Stadium van uitkering compensatie door Duitsland Regulier tarief TLN-leden tarief
In geval van een buitengerechtelijke schikking zonder dat er geprocedeerd hoeft te worden 15 % 12,5 %
In geval er proefprocedures moeten worden gevoerd 23 % 20 %
In geval er per ondernemer moet worden geprocedeerd 33 % 30 %

Verschil met truckkartel

De procedure waar het hier om gaat, verschilt aanzienlijk met die van het truckkartel waarin TLN ook samenwerkt met Hausfeld in de vorm van NLTruckkartel B.V. Het belangrijkste verschil is dat hier, in tegenstelling tot de truckkartelprocedure, een rechtstreekse relatie tot stand komt tussen een benadeelde en Hausfeld als advocaat. Er zijn ditmaal geen cessie- of lastgevingsovereenkomsten noodzakelijk. Elke ondernemer apart geeft opdracht aan Hausfeld om haar belangen in deze zaak optimaal te behartigen. In zoverre is hier dan ook geen sprake van een collectieve claim. Verder heeft deze zaak geen enkel raakvlak met Nederland. De strijd moet worden gevoerd in Duitsland. TLN zal actief contact onderhouden met Hausfeld en toezien op het verloop van de procedure en de dienstverlening en vragen van leden daarover beantwoorden.

Vervolgstappen

Na registratie raden we je aan om zo snel mogelijk en in ieder geval voor 8 december de toladministratie over 2017 tot en met vandaag voor de dag te halen.

Webinar

TLN organiseert in samenwerking met Hausfeld en eClaim aanstaande vrijdag 27 november om 13:00 uur een webinar over de mautclaim. Deelname wordt aangeraden! In maximaal 1 uur tijd wordt je bijgepraat over wat deze claim betekent, waar de uitdagingen liggen in de komende periode en wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan het succes. Binnen dit uur is er voldoende tijd om vragen te stellen.