MDIEU-regeling voor bedrijven die zich willen inzetten voor duurzame inzetbaarheid

In 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, oftewel MDIEU, gepubliceerd. De subsidie is op dit moment alleen toegankelijk voor sectoren. Vanaf 2023 wordt de MDIEU-regeling ook opengesteld voor bedrijven die zich willen inzetten voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Coming out of track
Truck driver coming out of track

De MDIEU-regeling is bedoeld als aanvulling op de afspraken uit het pensioenakkoord (2019) dat met sociale partners is gesloten om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen. Er is gedurende een periode van vijf jaren een bedrag van 964 miljoen aan subsidies beschikbaar gesteld om sectoren, en nu dus ook bedrijven, te helpen bij het investeren in duurzame inzetbaarheid of een regeling te treffen voor mensen die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd vanwege de zwaarte van het werk. Binnen de transport en logistieke sector is hier al veel aandacht aan besteedt door sociale partners. Zo is op 1 januari 2022 is bijvoorbeeld de Zwaarwerkregeling vervoer opengesteld.

Naar verwachting opent het aanvraagtijdvak voor bedrijven na de zomer van 2023. Daarnaast wordt nog nagedacht over het verlagen van het drempelbedrag, met behoud van voldoende schaalgrootte, zodat niet alleen bedrijven maar ook kleinere sectoren en branches gemakkelijker MDIEU-subsidie kunnen aanvragen in de toekomst. De komende tijd biedt dus de gelegenheid om na te denken over hoe je gebruik kan maken van de MDIEU-subsidie om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers om hen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden.

Nu alvast meer weten over MDIEU en de nieuwe ontwikkelingen? Kijk dan op de website Uitvoering van Beleid.