Meld je knelpunten met zero emissie transport!

De overgang naar elektrisch vervoer is een verantwoordelijkheid van ondernemers en de politiek. TLN wil de druk op de politiek houden door problemen en knelpunten die ondernemers hierbij ervaren onder de aandacht te brengen van politici en met hen naar oplossingen te zoeken. TLN hoort graag welke knelpunten jij ervaart.

Electrische truck

TLN werkt momenteel aan een “Groenboek” waarin de uitdagingen en problemen voor de overstap naar duurzaam vervoer samenkomen. Met dat “Groenboek” wil TLN de moeilijkheden die ondernemers ervaren aan politici presenteren en tastbaar maken.

Concrete voorbeelden
Tastbaar maken betekent concrete voorbeelden van waar TLN-leden tegenaan lopen in hun voorbereidingen en activiteiten naar emissieloos vervoer. Dat zijn concrete ervaringen die gedeeld mogen worden en die duidelijk maken dat er in de politiek nog bakens verzet moeten worden om de opschaling naar zero emissie vervoer met vracht- en bestelauto’s te kunnen maken. Hoe concreter, hoe beter.

Netverzwaring
Heb je ervaringen met bijvoorbeeld het aanvragen van een netverzwaring bij de netbeheerder voor elektrische voertuigen, met de businesscase van elektrische vracht- en bestelauto’s of met de subsidieregelingen voor zero emissie vervoer? Andere ervaringen of knelpunten met betrekking tot duurzaam vervoer zijn natuurlijk ook van harte welkom. Laat het ons snel weten zodat we je voorbeeld met bronvermelding kunnen verwerken in ons “Groenboek”.

Puntsgewijs
Het liefst ontvangen wij een berichtje naar info@tln.nl uiterlijk op donderdag 11 augustus en vermeld je naam en telefoonnummer er bij. Ben je niet zo’n schrijver, geen probleem. Het hoeft geen perfect lopend verhaal te zijn. Wanneer jij puntsgewijs opschrijft wat jouw problemen zijn kunnen wij er een compact, goed lopend verhaal van maken.

Dit is een herhaalde oproep vanwege vakantietijd.