Meld je knelpunten met zero emissie transport!

Veel TLN-leden zijn bezig met de voorbereiding en toepassing van elektrische vracht- en bestelauto’s. Dat is goed want gelet op de afspraken in het klimaatakkoord moet er de komende jaren nog een hele slag gemaakt worden om duizenden elektrische vracht- en bestelauto’s in gebruik te nemen. Tegelijkertijd gaat zo’n omslag altijd gepaard met uitdagingen en problemen. Daarom werkt TLN momenteel aan een Groenboek waarin de uitdagingen en problemen voor deze overstap naar duurzaam vervoer samenkomen.

CB_Logistics_Photoshoot-08640 – Amsterdam – stadsdistributie – zero-emissie

Voor een deel liggen die op het bordje van de ondernemers maar het gaat ook om vraagstukken die buiten de invloed van transporteurs liggen. Denk daarbij aan de capaciteit van het energienetwerk voor laadinfrastructuur of aan de subsidiemogelijkheden om al tijdens de transitiejaren een reële business case te kunnen maken. Maar ook bijvoorbeeld de problemen bij het aansluiten van zonnepanelen en het terug leveren van energie aan het net.

Groenboek
TLN werkt momenteel aan een Groenboek waarin de uitdagingen en problemen voor deze overstap naar duurzaam vervoer samenkomen. De publicatie hoeft niet beperkt te blijven tot zero emissie ervaringen maar die invalshoek zal zeker domineren. Het Groenboek spreekt het meest tot de verbeelding wanneer er concrete voorbeelden van TLN-leden in kunnen worden opgenomen. Dat zijn dus concrete ervaringen die gedeeld mogen worden en die duidelijk maken dat er in de politiek nog bakens verzet moeten worden om de opschaling naar zero emissie vervoer met vracht- en bestelauto’s te kunnen maken. Hoe concreter, hoe beter.

Heb je ervaringen met bijvoorbeeld het aanvragen van een netverzwaring bij de netbeheerder voor elektrische voertuigen, met de businesscase van elektrische vracht- en bestelauto’s of met de subsidieregelingen voor zero emissie vervoer? Andere ervaringen of knelpunten met betrekking tot duurzaam vervoer zijn natuurlijk ook van harte welkom. Laat het ons snel weten zodat we je voorbeeld met bronvermelding kunnen verwerken in ons Groenboek. Het liefst een berichtje naar info@tln.nl uiterlijk op vrijdag 15 juli en vermeld je naam en telefoonnummer er bij. Dan kunnen we verder afstemmen over de publicatie.