Meldpunt UWV voor verzuim wegens onwerkbaar weer

De Uiterwaarden liepen al vol, inmiddels is Nederland bedekt onder een witte deken en vriest het. Voor de ondernemers in het beroepsgoederenvervoer die hierdoor niet kunnen werken, is het goed om te weten dat de CAO Beroepsgoederenvervoer een speciaal artikel heeft.

Gladheid – waarschuwing – code geel – sneeuw – winter

Artikel 14 CAO gaat over onwerkbaar weer. Dat artikel moest per januari 2020 gewijzigd worden aangezien de wet is aangepast. Kan er door vorst, ijzel of sneeuw niet worden gewerkt, dan moet op de eerste dag dat er niet gewerkt kan worden voor 10:00 uur een melding worden gedaan bij UWV.  Ook voor iedere volgende dag dat er niet gewerkt kan worden moet er een melding gedaan worden. Let op: met terugwerkende kracht melden kan niet!

Hier moet je de melding doen:  Melden verzuim wegens onwerkbaar weer | UWV | Werkgevers

Voor vorst, ijzel of sneeuw zijn er twee wachtdagen waarin het normale loon moet worden doorbetaald. Dat is inclusief overwerk. Voor de werknemers waar een WW uitkering voor is aangevraagd wegens onwerkbaar weer geldt dat de werkgever deze WW uitkering aanvult met 25% van het dagloon van de werknemer gedurende 8 werkdagen.

UWV heeft het er erg druk mee, dat is ook te zien op de website van UWV. Kom je er niet doorheen, doe dan een telefonische melding van onwerkbaar weer via het werkgeversnummer van UWV:  088 – 898 92 95. Noteer wanneer je gebeld hebt en met wie je gesproken hebt.