Meldpunt schade door te laat geleverde werkplaatskaarten

Lijdt u schade omdat de smart tacho in uw nieuwe vrachtauto niet geactiveerd en geijkt kan worden? Meld dit dan bij de TLN Ledendesk. TLN wil namelijk een inventarisatie maken van de geleden schade in de branche.

digitach3

​​​TLN roept haar leden op de schade te melden die zij lijden als gevolg van de te late levering van de werkplaatskaarten voor de nieuwe smart tacho door de KIWA. Die kaart had er op 15 maart moeten zijn, maar is vertraagd. Er is inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden. De tijdelijke kaarten zullen vanaf 15 april beschikbaar zijn. Als gevolg van de te late levering kunnen vrachtauto’s die in die periode (tot 15 april) geleverd zouden worden met een smart tacho, niet de weg op omdat de tacho niet geactiveerd en geijkt kan worden.

Er hebben zich al een aantal leden gemeld bij TLN, en TLN wil graag een verdere inventarisatie maken van de schade die de branche lijdt.

Meld uw schade bij de TLN L​​edendesk

Kortom, heeft u vrachtwagens in bestelling die later in gebruik genomen kunnen worden door deze oorzaak? Meld ​het bij de TLN Ledendesk​. Graag vernemen wij van u:

  • ​Om hoeveel vrachtwagens het gaat;
  • Wat de verwachte datum van in gebruik name was;
  • Hoeveel schade u hierdoor lijdt, bijvoorbeeld door het moeten huren van een andere auto of het daadwerkelijk niet kunnen uitvoeren van opdrachten.
Melden kan bij de TLN Ledendesk, telefonisch bereikbaar op 088-4567567.