Mestsector lanceert gedragscode KeurMest

De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met de ondertekening geven veehouders, eindgebruikers, transporteurs en loonwerkers aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken.

​De ondertekening van KeurMest is vrijwillig, maar naar de toekomst toe niet vrijblijvend. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten en onderdeel van het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’, waarin LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank participeren. De varkenshouderij volgt een parallel equivalent spoor en heeft de gedragscode van KeurMest ingebed in KKS Holland Varken.

Geloofwaardig

‘Deze stap moeten we zetten om onze sector geloofwaardig te maken’, zegt TLN-directeur Jan Boeve.
‘Naar elkaar en de buitenwereld toe is het van belang dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. De sector streeft naar een transparante mestketen waarin alle schakels hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. De sector werkt hiermee aan een eerlijke mestketen.’

Aanspreken

Boeve roept alle TLN-leden die mest vervoeren op om de gedragscode te ondertekenen en er naar te handelen. Met de gedragscode verklaren ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor acties die binnen hun directe invloedssfeer liggen en de mogelijkheid bieden om andere partijen aan te spreken die buiten hun directe invloedssfeer liggen. Het gaat erom een cultuuromslag op gang te brengen. Het gaat uiteindelijk niet om het ondertekenen van de gedragscode, maar om hoe mensen met mest omgaan. Ondertekenaars van de gedragscode worden opgenomen in een register dat voor alle schakels in de mestketen inzichtelijk is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.

Keurmest.nl

Ondernemers kunnen de gedragscode ondertekenenop de website www.keurmest.nl. De ondertekening is gebruiksvriendelijk opgezet en kan worden gedaan via een koppeling met eHerkenning en een eenmalige iDEAL-betaling.