Met innovatieve oplossingen snel resultaat boeken

Onlangs organiseerde TLN het event ‘Verhoog uw bedrijfsresultaat met praktische innovaties’. De aanwezigen werden op inspirerende wijze bijgepraat over innovaties in de sector en de kansen die daarmee ontstaan voor transport- en logistieke ondernemers.

Idee-4

​Sprekers van Sensor Transport, SD Insights en Ortec toonden de aanwezigen meerdere praktijkvoorbeelden. Welke innovatieve oplossingen zorgen ervoor dat er op korte termijn mooie resultaten zijn te boeken in onze sector?

Ortec spoorde de aanwezige ondernemers aan stappen te zetten in het gebruik van hun data. Immers, bij het nemen van belangrijke beslissingen kun je beter vertrouwen op harde informatie dan op het eigen onderbuikgevoel. SD Insights toonde enkele voorbeelden waarbij ondernemers op een laagdrempelige manier erin slaagden om hun chauffeurs zuiniger en veiliger te laten rijden. En Sensor Transport toonde de meerwaarde van sensors en apps in relatie tot het efficiënter laten functioneren van logistieke ketens.

Meer weten?

Meer weten over de bijeenkomst, genoemde bedrijven of meer algemeen over wat innovaties in de sector voor u als ondernemer kunnen betekenen? Stel u vraag dan aan TLN, via innovaties@tln.nl.