Met spoed deeltijd-WW en werktijdverkorting nodig

Deeltijd-WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers die door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen zijn. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na crisisoverleg met alle gedupeerde branches, waaronder TLN. Met deeltijd-WW en werktijdverkorting hopen ze werknemers voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden.

Eerder spraken getroffen ondernemers en TLN-voorzitter Elisabeth Post met de minister van Wonen en Milieu over de PFAS-problematiek. Tijdens dit gesprek heeft TLN ook het belang van een deeltijd-WW en werktijdverkorting benadrukt. ‘De minister heeft aangegeven dat het niet binnen haar departement valt, maar wij hopen dat ze het aankaart bij haar collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, aldus Elisabeth Post.

Krimp van de bouw
Uit het overleg vandaag met alle branches werd duidelijk dat de bouw volgend jaar gaat krimpen als gevolg van alle perikelen, terwijl die oorspronkelijk met 6% zou groeien. 30% van het transport dat TLN-leden uitvoeren heeft een relatie met de bouw. Veel bedrijven beschouwen 2020 bij voorbaat al als een verloren jaar, zo bleek tijdens de bijeenkomst. ‘Een gegeven is dat de grootste klappen nog moeten komen, als in januari de opdrachten zijn opgedroogd’, aldus ondernemers.

Oplossingen
In een brief hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Vaste Kamercommissie op een rij gezet wat er in hun ogen met spoed vanuit Den Haag moet gebeuren. Over deeltijd WW en werktijdverkorting schrijven de ondernemersverenigingen aan het kabinet:
In aanvulling op de verruiming van de regeling Borgstelling MKB-kredieten voor stikstofproblemen, stellen wij tevens voor om met grote spoed de regelingen deeltijd WW en werktijdverkorting voor door de stikstofcrisis getroffen sectoren te activeren. Wij moeten helaas constateren dat door het uitblijven van het geven van toestemmingsverklaringen veel bedrijven personele maatregelen moeten nemen. Deeltijd WW en werktijdverkorting voorkomen dat er nog meer werknemers uit deze sectoren werkeloos thuis zitten en wegvloeien uit de sector.