Middelingsregeling wordt makkelijker voor ondernemers

Begin 2019 komt de Belastingdienst met een app die het simpeler maakt om gebruik te maken van de zogeheten middelingsregeling. Dat is goed nieuws voor ondernemers: nu laten veel van hen nog veel geld liggen, omdat ze geen gebruik maken van die regeling.

Dutch tax envelope
Blauwe envelop

​Dat staat in een evaluatie van de middelingsregeling​, die het ministerie van Financiën op 12 december aan de Tweede Kamer stuurde.

Inkomstenbelasting herberekenen

De middelingsregeling maakt het mogelijk om de over drie jaar betaalde inkomstenbelasting te herberekenen op basis van het gemiddelde inkomen over die periode. Valt de herberekende belasting lager uit dan de betaalde belasting, dan is teruggave mogelijk. De middelingsregeling is voordelig voor mensen met een sterk wisselend inkomen, zoals ondernemers. Zo’n 21.000 ondernemers maken nu gebruik van de regeling, maar dat zouden er 70.000 meer kunnen zijn.​​​

​Makkelijker voor ondernemers

TLN is blij dat het kabinet de uitvoering van de regeling makkelijker maakt voor ondernemers. En hoopt dat dit ertoe zal leiden dat meer ondernemers, die vaak te maken hebben met fluctuerende winsten, van de regeling gebruik zullen maken.