Milieuzone in Haarlem op weg naar zero-emissie

De gemeente Haarlem is van plan om per 1 januari 2022 een milieuzone in te stellen. Dit in aanloop naar 2025 wanneer de stad een zero-emissiezone invoert voor stedelijke distributie.

Haarlem

De gemeente Haarlem is al geruime tijd in overleg met allerlei stakeholders, waaronder TLN, over maatregelen die de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad verbeteren. Een van de maatregelen is de invoering van een milieuzone. Het betreft een zone in het Centraal Stedelijk Gebied van de gemeente waarbinnen vrachtwagens alleen nog zijn toegestaan wanneer zij minimaal voldoen aan emissieklasse 6.

Zero-emissie
Invoering van de milieuzone loopt vooruit op de mogelijkheid voor gemeentes om vanaf 2025 een zero-emissionzone in te voeren. Na invoering van de zero-emissiezone mag stedelijke distributie via vrachtwagens of bestelwagens alleen nog plaatsvinden met emissieloze voertuigen, waarbij tot 1-1-2030 een overgangstermijn voor EuroVI-vrachtautos’ geldt.

Uitfasering dieselvoertuigen
Haarlem loopt in deze ontwikkeling mee met het landelijke voornemen om 30 tot 40 van dergelijke zero-emissiezones in te stellen. De Noord-Hollandse hoofdstad houdt rekening met de landelijke afspraken over de uitfasering van dieselvoertuigen in de stad.

Zienswijze
Het ontwerp-besluit voor de milieuzone ligt sinds vrijdag 6 november ter inzage op www.haarlem.nl/milieuzone. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerp-besluit een zienswijze inbrengen via een mail aan milieuzone@haarlem.nl of via de post. Op de website van gemeente Haarlem vind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met Marc Plantaz (beleidsadviseur) of Walter Vroom (procesmanager) van de gemeente Haarlem. Beiden zijn te bereiken via 14 023 of via milieuzone@haarlem.nl.