Minder belastingverlaging middelgrote bedrijven en zelfstandigen dan beloofd

Ondernemers worden geraakt door de tijdens Prinsjesdag aangekondigde belastingplannen. De regering verlaagt het tarief van de vennootschapsbelasting in minder mate dan eerder was voorgesteld. De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk afgebouwd.

Dutch tax envelope – Belastingdienst
Blauwe envelop

Middelgrote bedrijven krijgen minder belastingverlaging dan het kabinet eerder voorstelde. De eerder voorgestelde verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting gaat namelijk niet door; het tarief in de tweede tariefschijf blijft staan op 25 procent. In 2021 gaat dit tarief naar 21,7 procent, waar eerder werd gesproken over een tarief van 20,5 procent. Positief is dat het tarief voor winsten tot 200.000 euro, het zogenoemde ‘mkb tariefopstapje’, in 2020 wél omlaag gaat, naar 16,5 procent. In 2021 wordt dit 15 procent.

Zelfstandigenaftrek

Ook zelfstandigen krijgen minder belastingverlaging dan het kabinet eerder voorstelde. De regering gaat de zelfstandigenaftrek geleidelijk verlagen. Vanaf 2020 daalt deze met negen jaarlijkse stappen, van 7.280 euro naar 5.000 euro in 2028. In 2020, 2021 en 2022 worden zelfstandigen hiervoor gecompenseerd via een hogere arbeidskorting. TLN vindt dat fiscale maatregelen niet mogen leiden tot een afremming van het ondernemerschap onder zzp’ers. TLN is dan ook tegen de maatregel om de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Positief is wel dat de afbouw gepaard gaat met fiscale maatregelen, zoals de verhoging van de arbeidskorting, die de lasten verlichten. Daardoor mag toch een positieve koopkrachtontwikkeling voor zelfstandigen worden verwacht.

TLN zet zich gezamenlijk met MKB NL en VNO-NCW in Den Haag actief in op deze dossiers.​