Minister trekt extra geld uit voor meer en betere inspectie

Er komt de komende jaren meer geld beschikbaar voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Dit geld gaat naar extra inspecteurs en nieuwe technologie. Goed nieuws, vindt TLN.

Businessman looking through a magnifying glass to contract
Fraudeurs

​​​​In de Voorjaarsnota aan de Kamer waarin de begroting wordt bijgesteld, heeft de regering extra geld gereserveerd voor de ILT: 10 miljoen voor dit jaar, 12 miljoen het jaar daarna en vervolgens structureel 15 miljoen per jaar. De ILT kampt al jaren met capaciteitstekort, zowel kwantitatief als kwalitatief, dus deze extra middelen (een verhoging van bijna 10 procent ten opzichte van de huidige situatie) zijn meer dan welkom.​

Extra inspecteurs

In het Algemeen Overleg Handhaving vorige week in de Tweede Kamer, merkte de Minister op dat het haar vooral gaat om de kwaliteit en effectiviteit van handhaving. De middelen gaan naar extra inspecteurs, maar ook naar investeringen in kennis en kunde en nieuwe technologieën waarmee slimmer risicogericht gehandhaafd kan worden. Hoe de ILT de middelen precies in gaat zetten, wordt nog verduidelijkt in een brief aan de Tweede Kamer, die voor deze zomer wordt gestuurd. In de meerjarenbegroting die later volgt zal de Minister duiden hoe de capaciteitsverdeling zal plaatsvinden.

Verheugd

TLN is verheugd dat er eindelijk meer capaciteit wordt gegund aan de ILT. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel van deze gelden worden besteed aan verbetering van de handhaving in het wegvervoer, en hoe deze worden besteed, durft TLN nog niet al te hard te juichen. ​