Mobiliteitsdebat Eindhoven: ruim baan voor schone stadsdistributie

Schone stadsdistributie moet voorrang krijgen boven andere verkeersstromen. Over deze en andere stellingen debatteerden politieke partijen in Eindhoven op maandag 19 maart, tijdens het Mobiliteitsdebat Eindhoven de bereikbaarste.

mobiliteitsdebat20Eindhoven-1

​​​TLN en evofenedex, die de stelling over schone stadsdistributie inbrachten, lichtten deze ook toe: ‘Er is een landelijk convenant​ dat ruim baan beoogt te geven aan schone stadsdistributie. Schone voertuigen moeten daarom letterlijk meer ruimte krijgen in binnensteden (medegebruik busbanen, toegang buiten venstertijden).’

‘Heb vertrouwen in ondernemers’

Over de schone stadsdistributie ontstond een levendig debat. Monique List (VVD) stemde vóór de stelling. Zij was verder van mening dat de gemeente veel meer tegemoet moet komen aan het vervoerende bedrijfsleven. ‘TLN en evofenedex steken hun nek uit en hebben de Green Deal ZES​ ondertekend. We moeten vertrouwen in de ondernemers hebben dat ze zich houden aan de Green Deal ZES en dus in 2025 zero emission bevoorrading van steden behalen. En absoluut niet eerder, zoals sommige andere partijen willen.’

Henk Jager van de ChristenUnie was tégen de stelling. Hij verwacht dat het openbaar vervoer ernstige belemmeringen zal ondervinden als elektrische vrachtauto’s over de busbanen mogen gaan rijden. ‘Straks staan er ook nog files op de busbaan.’

Ruit Eindhoven

Ook kwam de vier jaar geleden gesneuvelde Ruit Eindhoven​ weer ter sprake, waarbij de voorstanders (VVD en CDA) en tegenstanders (GroenLinks, D66, SP en PvdA) fel tegenover elkaar stonden.

A67

Opvallend verder was dat alle partijen (zowel rechts als links) unaniem van mening waren dat er iets moet gebeuren aan het verbeteren van de doorstroming op de A67​.

Het debat werd georganiseerd door VNO-NCW Brabant/Zeeland, TLN, NS, Bouwend Nederland, de Mobiliteitsalliantie, evofenedex en de ANWB.