Nationaal Groeifonds voor versterking welvaart

De overheid wil de komende jaren geld in een groeifonds steken om de welvaart te behouden. Een groot gedeelte wordt besteed aan scholing. TLN ondersteunt dit initiatief.

Aerial shot of highway interchange

Nieuwsfeit
De overheid wil eventuele toekomstige klappen kunnen opvangen zónder direct te hoeven bezuinigen. Om die reden wordt de komende 5 jaar in totaal 20 miljard euro uitgetrokken voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van de welvaart in Nederland. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds.

Gevolgen voor transportondernemer
Het geld in het Nationaal Groeifonds gaat in de eerste plaats naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Zo beoogt het Kabinet onder meer de werkgelegenheid te stimuleren aan de hand van her- en bijscholing. Daarvoor neemt het Kabinet in totaal 1 miljard euro aan maatregelen, die veelal zijn gericht op het behoud van banen en omscholing in het midden- en kleinbedrijf.

Inzet TLN
Met genoemde investeringen en reserveringen zet de overheid in op een weerbare, toekomstbestendige economie in Nederland. Dat is een kern die TLN voluit ondersteunt, onder meer met het oog op de digitaliseringopgave die voorligt en vraagt om nieuwe kennis en expertise in de sector.