Nieuwe corona-monitor om gevolgen in kaart te brengen

Net als eerder dit jaar gaat TLN met behulp van een corona-monitor de actuele gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfstak in beeld brengen. Alle leden wordt gevraagd de enquête in te vullen. Het kost weinig tijd en de uitkomsten zijn van grote waarde voor de belangenbehartiging.

Coronavirus

Naar verwachting ontvangen alle TLN-leden de vragenlijst eind volgende week in hun mailbox. Aan de precieze formuleringen wordt de laatste hand gelegd.

Doel is zo veel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen zonder dat het de ondernemers veel tijd kost de vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten krijgen we zicht op de huidige situatie in de bedrijfstak, zoals de ontwikkelingen van omzet, personeelsbezetting en verwachtingen voor de (nabije) toekomst. Dergelijke gegevens zijn van grote betekenis om de lobby richting overheid en kabinet te onderbouwen. Zo is het belangrijk zicht te krijgen op de effecten van de eerder deze week afgekondigde beperkende regeringsmaatregelen.

De corona-monitoren van het begin van de crisis hebben hun waarde destijds bewezen. We hopen dat weer net zo veel ondernemers willen deelnemen als voorgaande keren.