Nieuwe Europese transportregels per 21 februari

Vanaf maandag 21 februari gelden er nieuwe Europese transportregels. Het betreffen regels omtrent de vestigingseis, terugkeer voertuig, cabotage en gecombineerd vervoer.

Duitland

Vestigingseis
Een onderneming moet in de lidstaat van vestiging beschikken over gebouwen waar alle (elektronische) documenten met betrekking tot de hoofdactiviteiten worden bewaard. De onderneming moet bovendien onderworpen zijn aan belasting op inkomsten van het vestigingsland; ze moet ingeschreven staan in het handelsregister en beschikken over een BTW registratienummer. Daarnaast moet het aantal voertuigen van de onderneming en het aantal bestuurders dat is gestationeerd op de exploitatievestiging, in verhouding staan tot het volume van de vervoersactiviteiten in de onderneming.

Terugkeer voertuig
Eveneens onderdeel van de vestigingseis is dat voertuigen eens in de 8 weken moeten terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in de lidstaat van vestiging.  Deze maatregel is door aantal Oost-Europese lidstaten aangevochten en ligt ter boordeling bij het Hof van Justitie. Eind december wellicht uitspraak.

Cabotage
De cabotageregeling verandert niet: maximaal drie ritten in zeven dagen zijn toegestaan na voorafgaand internationaal beladen transport waarbij alle goederen moeten zijn gelost. Wel wordt er een ‘cooling off’-periode van 4 dagen aan toegevoegd. Met hetzelfde voertuig mag dan na de laatste cabotagerit gedurende 4 dagen niet in die lidstaat worden gecaboteerd.

Gecombineerd vervoer
Lidstaten mogen voor- en natransporten, uitgevoerd in dezelfde lidstaat, onder het cabotageregime laten vallen. Daarmee vallen deze transporten eveneens onder de detacheringsregels. De ‘cooling off’-periode van 4 dagen en de maximale cabotageperiode van 7 dagen is eveneens van toepassing. Echter, lidstaten hebben de vrijheid deze perioden respectievelijk te verkorten of te verlengen. Voor  zover bekend maken Denemarken, Zweden en Nederland gebruik van de mogelijkheid om deze ritten als cabotage aan te merken.

Informatie
Ondanks dat op 2 en 21 februari wetgeving van kracht is, zijn er nog heel veel onbeantwoorde vragen. De telefoon staat roodgloeiend bij TLN. Stukje bij beetje komt er vanuit de EU meer duidelijkheid over de nieuwe wet- en regelgeving die is ingegaan, maar we zijn er nog lang niet. Met name op het gebied van detachering, cabotage, en intermodaal vervoer zijn er nog veel onbeantwoorde vraagstukken. TLN doet er alles aan om zoveel mogelijk informatie te achterhalen. Wij publiceren dat op onze website: Mobility Package – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)