Nieuwe Praktijk Trainer Nascholing (PTN) vanaf 1 juli 2021 weer mogelijk

De Praktijk Trainer Nascholing (PTN-er) is een mentorchauffeur die de praktijktraining voor Code 95 mag geven. Dat is voor veel chauffeurs een mooie kans om kennis en ervaring te delen met hun collega’s. Bovendien biedt het transportbedrijven de kans om de nascholing na de cursusdag beter te laten doorwerken in de werkprocessen, omdat de PTN-er in het bedrijf rondloopt en gewenst gedrag blijft aanmoedigen.

PTN – Simon Loos – Truck – Rijles – veiligheid
Foto: Simon Loos B.V.

De houder van het Praktijktrainer Nascholing-certificaat (PTN-certificaat) mag aan de medewerkers van het bedrijf waar hij/zij werkt, praktijktrainingen geven die meetellen voor de nascholing voor code 95. Het PTN-certificaat is gekoppeld aan de persoon én aan het transportbedrijf waar de praktijktrainer werkt en geldt alleen voor trainingen aan medewerkers binnen het bedrijf. Het PTN-certificaat is vijf jaar geldig.

Pilot

Vanaf november 2011 tot juni 2014 liep er via het CBR een pilot om te verkennen of de PTN-er in een behoefte zou kunnen voorzien. Deze proefperiode is positief verlopen en naar aanleiding van de evaluatie is besloten dat de PTN-er definitief een wettelijke basis te geven in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM), zodat de gegeven code 95 trainingen ook echt mee mogen tellen volgens Europese regelgeving. TLN-leden die hebben meegedaan aan de proef, kijken al jaren reikhalzend uit naar het moment dat het weer mogelijk wordt om nieuwe PTN-ers door het CBR te laten certificeren. Dat moment is gelukkig bijna aangebroken.

Actuele stand van zaken

  1. De WRM is gewijzigd, in art. 12.b staat een verwijzing naar de certificering van de PraktijkTrainer Nascholing (PTN).
  2. De kandidaat PTN-er moet voldoen aan een leeftijds- en ervaringseis:
  3. De kandidaat PTN-er moet worden opgeleid en gecertificeerd, dit is inmiddels eveneens uitgewerkt in de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012. Het gaat daarbij om drie zaken:

A. De kandidaat volgt de cursus ‘Coaching en feedback geven’ (2 dagdelen) bij een door het IBKI erkende opleider. Het is al mogelijk om deze opleidingsdag te volgen. TLN heeft een handig overzicht gemaakt (Bron IBKI).
B. De kandidaat doet een lesaudit bij het CBR
C. De kandidaat slaagt voor de Rijvaardigheidsanalyse (RVA) bij het CBR

CBR bereidt een opstart per 1 juli 2021 voor. Zodra bekend is per wanneer de RVA en lesaudit bij het CBR gepland kunnen worden informeren wij jullie hierover.