Nieuwe privacy wetgeving in aantocht: start nu met de voorbereiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Privacy-5

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Stappenplan van Aut​​oriteit Persoonsgegevens

Welke noodzakelijke maatregelen moet u nemen om op tijd AVG-compliant te zijn? TLN adviseert u om te starten met het doornemen van het 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens. De komende periode informeren wij u over de belangrijkste onderdelen aan de hand van het stappenplan.

TLN organiseert een bijeenkomst met praktische informatie toegespitst op de sector transport en logistiek. U kunt zich alvast aanmelden voor de privacybijeenkomst via e-​mail secretariaat@tln.nl ​​