Nieuwe regels rondom inzet zelfstandigen

Het kabinet werkt aan nieuwe wet- en regelgeving ter bescherming van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook wil het kabinet duidelijkheid vooraf verschaffen over het wel of niet werken in een dienstbetrekking.

Getting a job.
Zzp

​De huidige stand van zaken is als volgt:

Minimumtarief

Zzp’ers moeten volgens het kabinet vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur ontvangen, om te voorkomen dat zelfstandigen een te laag inkomen ontvangen om van rond te komen. Tevens wil het kabinet op deze manier het verschil in kosten tussen een werknemer en zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verkleinen. Genoemd tarief gaat gelden voor alle aan de opdracht gerelateerde uren. De met de opdracht samenhangende kosten komen daar bovenop.

Zelfstandigenverklaring

Zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen uitgesloten.

Opdrachtgeversverklaring

Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er met de opdrachtgeversverklaring een instrument om zekerheid vooraf te krijgen of er sprake is van een dienstbetrekking. Een webmodule die op dit momoment wordt getest, moet hierin voorzien. Als kan worden vastgesteld dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking geeft de webmodule een opdrachtgeversverklaring. Loonheffing en premieafdracht zijn dan niet nodig. Het is overigens niet verplicht om de webmodule te gebruiken.

Per 2021

Het kabinet streeft ernaar de wetgeving per 2021 in werking te laten treden. Tot die tijd wordt er door de Belastingdienst en de Inspectie SZW niet gehandhaafd. Alleen bij kwaadwillendheid en het niet opvolgen van aanwijzingen kan een boete volgen.

Voldoende onderscheidend

TLN is van mening dat een eigen wagen en vervoersvergunning voldoende onderscheidend zijn om de zelfstandigheid aan te tonen. Het is nog de vraag of de nieuwe webmodule deze uitkomst ook zal kennen. Een eerste blik leert dat er sprake is van veel ingewikkelde vragen, die niet eenduidig zijn gesteld.

Verder is de praktijk weerbarstig. Veel zzp’ers werken immers niet met een uurtarief maar bijvoorbeeld met een all-in tarief, inclusief materieel. Of ze werken op basis van een bedrag voor een klus, al naar gelang de marktomstandigheden.

Duidelijk is ook dat de nieuwe regels extra administratieve lasten met zich meebrengen voor zowel de opdrachtgevers als de zelfstandigen.