Nieuwe verpakkingswet in Duitsland vanaf 1 januari

De nieuwe Verpackungsgesetz (VerpackG) treedt op 1 januari 2019 in Duitsland in werking. Belangrijke informatie voor leden van TLN in verband met het om- en herpakken van goederen.

Duitsland-algemeen5

​Deze wet vervangt de huidige Verpackungsverordnung. De nieuwe wet brengt allerlei verplichtingen voor producenten of distributeurs met zich mee. Het hoofddoel is om meer afval uit privéhuishoudens te recyclen. Het moet producenten ook stimuleren ecologisch minder belastende en voor recycling geschikte verpakkingen te gebruiken.

Voor wie geld​​t de wet?

De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle ondernemingen die verpakkingen voor de eerste keer bedrijfsmatig in Duitsland op de markt brengen. Dat betekent dat de wet niet alleen geldt voor nationale producten, maar ook voor goederen die vanuit Nederland op de Duitse markt worden gebracht (door importeurs en online handelaren).
Het is belangrijk te beseffen dat degene die producten verkoopt, ook degene is die de producten in het verkeer brengt. Diegene geldt dan ook als producent van verpakkingen en moet vanaf 1 januari over een licentie beschikken als de producten voor consumenten bedoeld zijn.

Waar moet je rek​ening mee houden?

Verkoop- en omverpakkingen die normaal gesproken bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, moeten deel uitmaken van een sluitend terugnamesysteem. Als de verpakkingen voor de eerste keer in het verkeer gebracht worden, moet er een registratienummer aangevraagd worden. ​Dat kan via www.verpackungsregister.org.​