Nieuwe wet bestraft ‘uithalers’ zwaarder

De rechtbank Rotterdam heeft gevangenisstraffen van drie tot ruim vijf maanden opgelegd aan zeven mannen die zonder toestemming op het Rotterdamse haventerrein aanwezig waren. Het zijn de eerste verdachten die veroordeeld worden op basis van een nieuwe wetsartikel.

Containers

De afgelopen tijd worden vaak personen – zogeheten ‘uithalers’ – aangetroffen op de besloten haventerreinen in en rond Rotterdam, die daar zonder toestemming verblijven. Deze personen klimmen over toegangshekken en proberen daar containers open te breken om waardevolle goederen of drugs uit deze containers te halen.

Verdenking
Een verdachte, die op een haventerrein wordt aangetroffen en daarvoor geen duidelijke reden wil of kan geven, wekt daarmee de verdenking dat hij zich met dergelijke criminele activiteiten inlaat.

Kosten
De havens zijn van essentieel belang voor het economisch verkeer en maatschappelijk leven. Handhaving, toezicht, opsporing en aanhouding vergen veel capaciteit van de toezichthouders en opsporingsdiensten alleen al vanwege de grootschalige inzet van mensen en middelen nadat een indringer is gesignaleerd. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden, ook voor de betreffende containerbedrijven. De overslag van containers moet immers stilgelegd worden nadat een indringer is waargenomen.

Gevangenisstraf
Door dit nieuwe wetsartikel kan onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder worden bestraft, namelijk met een maximale gevangenisstraf van één jaar.