‘Nog 2 weken om voor oude gevallen compensatie transitievergoeding aan te vragen’

Een werkgever die een langdurig zieke werknemer ontslagen heeft en in verband daarmee de transitievergoeding betaald heeft, kan van het UWV compensatie krijgen voor (een deel van) die betaalde vergoeding.

calculator – rekenen

Aanvragen dienen binnen 6 maanden na betaling te worden ingediend, maar voor ‘oude’ gevallen moet dat vóór 1 oktober a.s.

Oude gevallen zijn gevallen waarin de werknemer voor 1 april van dit jaar 2 jaar ziek was, de arbeidsovereenkomst ook voor die datum geëindigd is en de transitievergoeding volledig voor die datum betaald is.

Is hier bij jou sprake van? Dien de aanvraag dan voor 1 oktober a.s. in. Want doe je het daarna, dan wordt de aanvraag afgewezen!

Het aanvragen van de compensatie dient bij het UWV te gebeuren, via deze link. Let op: voor de aanvraag dien je te beschikken over eHerkenning.