Nog veel onduidelijk over kilometerheffing

TLN wil op korte termijn in overleg met het kabinet over de maatregel in het Regeerakkoord waarin kilometerheffing voor het vrachtverkeer wordt aangekondigd.

Tweede Kamer visual

​​De uitwerking van deze maatregel is voor TLN nog zeer onduidelijk. Zoals TLN het Regeerakkoord nu leest kan er alleen geconcludeerd worden dat er sprake is van lastenverzwaring voor de transportsector.

De aankondiging van het kabinet om de opbrengsten terug te laten vloeien naar de ‘vervoerssector’ voor innovatie en verduurzaming klinkt sympathiek, maar nog onduidelijk is wat dit daadwerkelijk gaat betekenen.

TLN voorzitter Arthur van Dijk: “Vooralsnog kan ik niet anders concluderen dat er sprake is van een sigaar uit eigen doos.” TLN verwacht van de maatregel nauwelijks effect op duurzaamheid en filebestrijding.

Lastenverzwaring

Afgaande op de kilometerheffingen voor vrachtverkeer in België en Duitsland kan kilometerheffing een kostenpost voor de sector opleveren die oploopt tot 850 miljoen euro, een kostenstijging van ruim 4 procent voor een sector die vaak minder dan 2 procent rendement heeft.

Betaald in de file

De maatregel zal ook geen bijdrage leveren aan het verminderen van de files: Nederland telt 8 miljoen personenwagens en 130.000 vrachtwagens. Het aandeel vrachtwagens op het totale wagenpark in Nederland is zo klein dat dit geen effect heeft op mobiliteit. “Dit is betaald in de file staan”, reageert TLN-voorzitter Arthur van Dijk. “Het kabinet kondigt dan wel pilots aan met een kilometerheffing voor personenwagens, maar waarom kilometerheffing voor vrachtauto’s wel meteen invoeren en niet één pilot voor al het verkeer?

Positi​ef

TLN ziet ook positieve zaken in het Regeerakkoord. Zo wordt er 2 miljard euro extra geld voor infrastructuur uitgetrokken, zodat bijvoorbeeld de knelpunten op de vrachtcorridors A12, A4 en A1 aangepakt kunnen worden. TLN is positief over de plannen van het Regeerakkoord op het gebied van arbeidsmarkt en ontslagrecht.

Balans Regeerakkoord

TLN ziet positieve zaken in het Regeerakkoord, maar de algehele balans slaat wel om naar een negatieve beoordeling, door de kilometerheffing. Van Dijk: “Ik verwacht dan ook op korte termijn een uitnodiging van het kabinet om hier over te spreken”.