Noodoplossing: werkplaatskaarten smart tacho uit Kroatië

Nederland gaat werkplaatskaarten uit Kroatië aanschaffen om te voorkomen dat vrachtwagens en bussen met een smart tacho onnodig stil komen te staan. De Europese Commissie heeft deze noodoplossing zojuist goedgekeurd.

Digitach20in20gebruik206-1

​​De smart tachograaf wordt verplicht op nieuwe auto’s vanaf 15 juni 2019. Deze kunnen alleen geactiveerd en geijkt worden met nieuwe generatie werkplaatskaarten. Deze kaarten had de overheid (via de Kiwa) op 15 maart gereed moeten hebben. Begin maart werd echter aangegeven dat dit niet gehaald zou worden.

Brandbr​ief

Het leek er even op dat vele nieuwe vrachtwagens en bussen, die al voor 15 juni met een smart tachograaf zijn uitgerust, hierdoor niet de weg op zouden kunnen. Na een brandbrief van TLN, evofenedex, KNV, RAI Vereniging en Bovag zijn partijen uitgenodigd door het ministerie voor overleg over een noodoplossing. Het ministerie deelde de zorgen van de brancheorganisaties over de gevolgen van de vertraging. De afgelopen weken is hard gewerkt door I&W, ILT en Kiwa in constructief overleg met de betrokken branches om een oplossing te bereiken.

300 kaarte​​n

In eerste instantie komen er 300 kaarten beschikbaar. Later komen er nog 300 bij. In overleg met de betrokken brancheorganisaties is een selectie gemaakt onder de RDW-erkenninghouders voor de meest effectieve verdeling van het beperkt aantal kaarten. De eerste partij zal vanaf 15 april beschikbaar zijn. De kaarten zullen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Oproep sc​hade melden

TLN is verheugd dat deze oplossing tot stand is gekomen. Het voorkomt verdere schade als gevolg van stilstand van vrachtwagens en bussen. Ondernemers die de afgelopen maand toch schade hebben opgelopen, worden opgeroepen de schade goed te documenteren en zich te melden bij de TLN Ledendesk.

De minister heeft aangegeven dat Kiwa een schadeprocedure zal inrichten. Tot nu toe heeft Kiwa al haar inspan​ningen gericht op het bereiken van deze oplossing. We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen over de in te richten schadeprocedure. ​