Ook Tilburg krijgt zero-emissie zone

Onlangs heeft het College van B&W van Tilburg een besluit genomen over de invoering van een zero-emissie zone voor stadslogistiek in haar gemeente.

Tilburg, Netherlands – October 15, 2014: city view panorama

De gemeente Tilburg heeft de ambitie  om de zero-emissie zone per 1 januari 2025 in te voeren voor het gebied binnen de Ringbanen, exclusief de Ringbanen zelf. Tilburg volgt hierbij de landelijke toegangseisen. Tevens vindt er afstemming met de provincie Noord-Brabant en de overige B5-gemeenten plaats.

Verder wordt de huidige milieuzone, die gelijk is aan de beoogde zero-emissie zone, gecontinueerd en volgens landelijke afspraken per 1 januari 2022 aangescherpt naar emissieklasse 6.

Geïnteresseerd in de andere, inmiddels gepresenteerde zero-emissie zones in Nederland? Lees dan ook dit bericht.