Op zoek naar goede chauffeurs?

Maak nu nog gebruik van de subsidiemogelijkheden!

chauffeur_cabine4-2

​De vacaturegraad voor rijdend personeel is inmiddels opgelopen tot 4,1%. Dit betekent dat er extra chauffeurs nodig zijn. Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector SOOB en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben maatregelen genomen om op deze ontwikkeling in te spelen.

Zij-instroom

In het Sectorplan Transport en Logistiek is daarom een prominente plaats ingeruimd voor het project zij-instroom. Daarbij is afgesproken dat de werkgever en de kandidaat elk maar 10% van het lesgeld betalen. SZW en SOOB nemen de overige 80% voor hun rekening. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verzorgt de uitvoering van het project.

Ideale mogelijkheid

Op dit moment zijn er bijna 1.250 zij-instroomkandidaten bij een nieuwe werkgever geplaatst. We verwachten dat de vraag naar gedreven chauffeurs blijft toenemen. Als u nu of in de nabije toekomst vacatures verwacht, dan biedt de regeling u de ideale mogelijkheid om geschikte kandidaten, bijvoorbeeld uit uw eigen netwerk, een baan in uw bedrijf aan te bieden. Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent.