Opnieuw forse dreun voor transportsector

De transportsector krijgt opnieuw een dreun te verwerken. De oplossing van knelpunten in het wegennet gaat veel langer duren dan verwacht. In sommige gevallen wel vijf jaar.

A27 Houten Hooipolder

​Dat blijkt uit een brief van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Eerder deze week werd al bekend dat de transportsector dit jaar een recordschade van 1,4 miljard euro lijdt als gevolg van filevorming en vertraging.

Het uitstel van wegverbeteringen treft ook knelpunten die volgens TLN de grootste maatschappelijke en economische schade opleveren. Aanleiding zijn de recente problemen met stikstof en PFAS. De vertraging varieert. Voor veel projecten verwacht de minister tot een jaar uitstel, voor andere loopt dat op tot drie à vijf jaar. De kans bestaat ook dat noodzakelijke verbeteringen helemaal niet gaan plaatsvinden. Veel is bovendien nog niet bekend, zodat de onzekere situatie blijft bestaan. ​

Dubbel getroffen

​De transportsector wordt dubbel getroffen. Ondernemingen die betrokken zijn bij het vervoer van grond, zand en andere bouwmaterialen ondervinden direct en rechtstreeks nadeel van stilgelegde projecten. Alle transportbedrijven hebben voor een veel langere periode te maken met hoge kosten als gevolg van files en langere rijtijden. Door de gemelde vertragingen van diverse infraprojecten kunnen alleen al de extra kosten van rijtijdverliezen voor de sector oplopen tot 120 miljoen euro. Daar komen dan nog kosten voor omrijden en vervolgschade in de logistieke ketens bij.​

​​​Urgentie​​​​

TLN maakt zich grote zorgen voor met name de eerste groep leden. De organisatie heeft nog steeds niet de indruk dat het kabinet voldoende urgentie ziet in de oplossing van de problematiek. Pas in het komend half jaar zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de stikstofproblematiek voor het oplossen van knelpunten. Dit terwijl voor de betrokken ondernemingen iedere vrachtauto die stil komt te staan, leidt tot aantasting van de continuïteit van het bedrijf.

Naast de stikstofproblemen zorgt PFAS ervoor dat de planning van verbeteringsprojecten niet wordt gehaald en dat de kosten aanzienlijk hoger zullen zijn. Weliswaar hoopt de minister dat projecten na 1 december snel vlot getrokken kunnen worden, maar nu al zitten veel transportbedrijven in de gevarenzone.