Oproep deelname onderzoek individueel roosteren (duurzame inzetbaarheid)

Het thema Duurzame Inzetbaarheid heeft in de sector Transport en Logistiek al jaren de aandacht. STL voert tal van activiteiten uit die gezondheid, vitaliteit, veiligheid en vakbekwaamheid van medewerkers in de sector onderhouden en versterken. Desalniettemin blijkt het lastig om medewerkers gezond en inzetbaar te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Om deze reden worden in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) diverse projecten opgezet.

Medewerker HUB pakket

Onderzoek Planningsmethoden
Een van deze projecten omvat een onderzoek naar planningsmethoden om de werkdruk terug te dringen. De focus van dit onderzoek ligt op de effecten van individueel roosteren op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de transport en logistiek sector. Uit onderzoek in andere sectoren blijkt dat individueel roosteren goed is voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het zou leiden tot een vergroot gevoel van autonomie en een betere match tussen werk en privé.

Er zijn verschillende vormen van individueel roosteren. Voorbeelden zijn:

  • Voorkeursroosters
  • Intekenroosters / shiftpicking
  • Matching
  • Zelfroosteren

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en moet inzicht opleveren in:

  1.  de effecten van individueel roosteren op de werknemers als het gaat om duurzame inzetbaarheid en werkdruk;
  2. de effecten op wegvervoerders als het gaat om bedrijfseconomische resultaten.


Praktijkcases gevraagd
Ten behoeve van het onderzoek is STL op zoek naar 14 bedrijven die ervaring hebben met individueel roosteren. Ook wanneer je in het verleden een vorm van individueel roosteren heeft toegepast komen zij graag in contact. Het delen van kennis is draagt bij aan een gezonde sector. Bij deelname aan het onderzoek komt een onderzoeker van TNO op locatie langs om te spreken met zowel werkgever als werknemers.

Gegevens en privacy
TNO neemt geldende regels rond privacy in acht. Zij treffen maatregelen om de gegevens te beveiligen. Zo hebben alleen onderzoekers van TNO toegang tot de onderzoeksgegevens. Rapportage gebeurt op groepsniveau. Individuele deelnemers aan het onderzoek zijn niet herkenbaar. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de deelnemers aan het onderzoek wordt hiervan afgeweken. Meer informatie komt na aanmelding en staat in het privacy statement van TNO.

Aanmelden
Voor meer informatie of om aan te melden voor deelname aan het onderzoek, kan je contact opnemen met Hedwig Rossing van STL via hrossing@stlwerkt.nl. Direct aanmelden bij TNO is ook mogelijk, meld je dan bij Hardy van de Ven via hardy.vandeven@tno.nl.