Overgangsrecht sociale verzekering buitenlands personeel vervalt per 1 mei 2020

Tot 1 mei 2020 kan de oude regelgeving wat betreft sociale verzekeringen toegepast worden voor vervoerders die regelmatig samenwerken met buitenlandse werknemers. Tot die datum geldt een overgangsregeling.

Arbeidsrecht-4

Nederlandse vervoerders werken regelmatig samen met buitenlandse werknemers. Als de werknemer een substantieel gedeelte van minimaal 25% in het woonland werkt, is de werknemer in dat land verzekerd. Voor internationale chauffeurs geldt onder de oude regelgeving dat zij verzekerd zijn in het land waar de werkgever gevestigd is. Dat is niet het geval als chauffeurs voor een filiaal in een ander lidstaat werken. In dat geval zijn zij daar verzekerd tenzij, zij hoofdzakelijk werkzaam zijn in het land waar ze wonen, dan zijn de chauffeurs in dat land verzekerd. In Nederland betekent dit dat chauffeurs minimaal 70% werkzaam moeten zijn het woonland. Dit kan per land verschillen.

Deze oude regelgeving geldt alleen tot 1 mei 2020 als de bestaande situatie ongewijzigd voortduurt. De werknemer moet dus voor 1 mei 2010 in dienst zijn gekomen bij de werkgever en is in de tussentijd niet meer verhuisd naar een ander land.​

Gevolgen

​Het aflopen van het overgangsrecht per 1 mei 2020 kan ervoor zorgen dat de werknemer vanaf dat moment in een ander land verzekerd is. Een voorbeeld is: een Nederlandse werkgever heeft Duitse werknemers in dienst. Deze Duitse werknemers wonen in Duitsland en verrichten een groot deel van hun werkzaamheden in Duitsland. Onder de oude regelgeving zijn zij tot 1 mei 2020 in Nederland verzekerd. Na 1 mei 2020 moeten zij dan in Duitsland verzekerd zijn.

​​​Aansprakelijkheid werkgever

Een foute toepassing van de regelgeving kan voor zowel de werkgever als werknemer ernstige gevolgen hebben. De werkgever is namelijk eindverantwoordelijk voor de afdracht van sociale premies. Mocht de werkgever in het verkeerde land premies betaald hebben, bestaat het risico dat niet alle premies teruggevorderd kunnen worden omdat hieraan per land beperkingen zitten. Deze beperkingen hebben te maken met het tijdvak waarover deze premies teruggevorderd kunnen worden. Daarnaast kunnen werkgevers een boete ontvangen vanuit het land waar de premies betaald hadden moeten worden, omdat deze daar nu niet betaald zijn.​

​​Verzekeringssituatie werknemer

Ook voor de werknemer kan een verkeerde toepassing grote gevolgen hebben. Als de werknemer ziek wordt of een ongeval krijgt, kan de zorg of eventuele uitkering worden geweigerd. Het betalen van premies betekent namelijk niet dat de werknemer verzekerd is. De werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen om alsnog de afdracht van de premies in het juiste land met terugwerkende kracht te betalen.

Het is voor werkgevers dus van belang om nu al aan de slag te gaan met de mogelijke wijziging van het land waarin voor werknemers sociale premies afgedragen moeten worden. Ook het voortijdig informeren van werknemers over de gewijzigde situatie, voorkomt problemen achteraf. Meer informatie over sociale zekerheid bij werken in meerdere lidstaten vindt u hier en hier.