Overheid en bedrijfsleven intensiveren overleg Brexit

Onlangs is de VNO-NCW Taskforce Brexit bijeengekomen om te spreken over de laatste stand van zaken met betrekking tot Brexit.

GB-4

De Taskforce voorziet in de behoefte van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om nauw contact te onderhouden over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Harde Brexit

Het politieke proces rond de Brexit is kort geleden officieel van start gegaan. Tijdens de bijeenkomst van de Taskforce, waar ook TLN onderdeel van uitmaakt, is door het ministerie van Buitenlandse Zaken het proces met betrekking tot de uittreding van Groot-Brittannië geschetst. Het ministerie geeft daarbij aan dat Nederland moet rekenen op een harde Brexit, voor het Nederlandse bedrijfsleven de minst gunstige optie. Na Ierland heeft Nederland van alle EU-lidstaten namelijk de sterkste economische band met Groot-Brittannië.

Voorbereiden ‘op het ergste’

Op dit moment is de Brexit puur een emotioneel en politiek spel, waarbij de daadwerkelijke gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven soms naar de achtergrond verdwijnen. Volgens het ministerie kan Nederland zich daarom het beste voorbereiden ‘op het ergste’.

Weinig vertrouwen

De Brexit-onderhandelingen zullen minimaal 2 jaar duren en dan nog zullen veel zaken naar verwachting niet zijn geregeld. Maximaal haalbaar lijken transitieakkoorden, ofwel tijdelijke akkoorden op de meest belangrijke onderwerpen, waaronder ook regelgeving met betrekking tot transport en logistiek, en duidelijke afspraken met betrekking tot douaneaangelegenheden. Engelse zusterorganisaties, die TLN 23 mei sprak, hebben echter weinig vertrouwen in een goede douaneafhandeling. Voor elk transport zal straks aangifte moeten worden gedaan en de Douane is totaal niet berekend op deze taak.

Charmeoffensief

Minister David Jones, Brits onderhandelaar voor het vertrek uit de Europese Unie, sprak begin april heel andere woorden. Hij zette een charmeoffensief in en benadrukte juist het belang van een frictieloos transport en een soepele douaneafhandeling.

Rondetafelconferentie

TLN is gevraagd om op 7 juni deel te nemen aan de rondetafelconferentie met de Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer. TLN zal daar nogmaals het belang van een soepele Brexit voor onze sector bepleiten. Eind juni brengt TLN met een kleine delegatie een tweedaags bezoek aan de Engelse zusterorganisaties. TLN spreekt dan onder meer over de Brexit en de wijze waarop de sector zich het beste hierop kan voorbereiden.