Overzicht verlenging en wijzigingen steunmaatregelen

De steunmaatregelen NOW, TVL, TOZO en TONK zijn met 3 maanden verlengd. Dat heeft het kabinet op 27 mei 2021 bekend gemaakt. Heel concreet betekent dit dat ook over de periode juli tot en met september 2021 van de maatregelen gebruik gemaakt kan worden.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

De voorwaarden die voor elk van de maatregelen gaan gelden zijn (vrijwel) gelijk aan de voorwaarden zoals die ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021 van betreffende maatregel. Verder zijn er wijzigingen met betrekking tot het Uitstel terugbetalen belastingschuld en TVL aangekondigd.

NOW
Er komt een 6e NOW-tranche voor de loonperiode 1 juli tot en met 30 september 2021. Om voor de NOW in aanmerking te komen zal er sprake moeten zijn van ten minste 20% omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode juli tot en met november 2021. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de loonsom. Voor een verdere uitwerking van de NOW zie Corona en (overheids)maatregelen.

TVL
Ook is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangepast en is verlenging bekend gemaakt.De aanpassingen gelden vanaf het tweede kwartaal van 2021. Zo krijgen starters een keuzemogelijkheid geboden om met betrekking tot het omzetverlies over kwartaal 2 en 3 van 2021 te vergelijken met het derde kwartaal over 2020 dan wel het tweede kwartaal over 2019.

Verder wordt voor het tweede kwartaal de maximale vergoeding voor grote bedrijven verhoogd naar 1,2 miljoen euro. Voor het derde kwartaal geldt deze verhoging vooralsnog niet. Ook is bekend gemaakt dat de TVL verlengd wordt en ervan ook in het derde kwartaal over 2021 gebruik gemaakt kan worden, zowel door MKB- als niet-MKB-bedrijven. Hierbij is nog aangegeven dat de TVL vanaf 1 oktober 2020 niet meer meetelt als omzet in het kader van de NOW.

TOZO
De TOZO is verlengtot en met het derde kwartaal. Daarnaast geldt met betrekking tot de terugbetaling van de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal dat die verschoven is naar 1 januari 2022. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 maanden.

Aanvragen nog niet mogelijk
Het aanvragen van de steunmaatregelen over het derde kwartaal van 2021 is nu nog niet mogelijk. Informatie daarover volgt later. Aanvragen van de TVL is inmiddels wel mogelijk.

Uitstel terugbetaling belastingschuld
Ten slotte is bekend gemaakt dat het beginmoment voor het terugbetalen van de belastingschuld is verschoven van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Verder is de terugbetalingstermijn verlengd van 3 naar 5 jaar. Voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.