Pensioenakkoord: dit gaat TLN de komende periode doen

TLN is evenals ondernemingsorganisatie VNO-NCW verheugd dat er overeenstemming is bereikt over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel via het pensioenakkoord.

Pensioen-1

​TLN zal de komende periode gebruiken om zich te verdiepen in alle technische details van het gesloten akkoord, in samenspraak met de vertegenwoordigers van het Pensioenfonds Vervoer. Ook zullen de consequenties voor de huidige pensioenregeling geïnventariseerd moeten worden, in afstemming met sociale partners.

Uiteraard zullen de leden van TLN hierover tijdig worden geïnformeerd via de gebruikelijke communicatiekanalen vanuit het Pensioenfonds Vervoer.