Pensioenfonds Vervoer kiest nieuwe integraal vermogensbeheerder

Pensioenfonds Vervoer gaat, nadat Robeco 8 jaar het integraal vermogensbeheer heeft verzorgd, eind 2019 de opdracht overdragen aan Achmea Investment Management.

Pensioen

​Het fonds is in lijn met het uitbestedingsbeleid in 2018 een marktoriëntatie gestart. Het in kaart brengen van alle relevante spelers op de markt was een gedegen traject, waaraan ook Robeco heeft deelgenomen. De belangrijkste reden om voor Achmea Investment Management te kiezen als integraal beheerder is dat zij Pensioenfonds Vervoer over de volle breedte kan ontzorgen en meerdere klanten bedient van vergelijkbare omvang.

Pensioenfonds Vervoer kijkt met tevredenheid terug op de dienstverlening van Robeco.