Pensioenfonds Vervoer komt werkgevers tegemoet

Pensioenfonds Vervoer heeft tijdelijk in verband met de coronacrisis het incassobeleid aangepast. Er worden geen nieuwe incassokosten en rente in rekening gebracht. Ook verlengt het fonds indien gewenst de termijn voor het betalen van de premie.

You make the best coffee!

Het Pensioenfonds hoopt dat dit alle werkgevers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis enige armslag geeft.  Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni. Voor eventuele betalingsachterstanden op 1 juni biedt het pensioenfonds een betalingsregeling aan voor maximaal 12 maanden.

Compenseren
Verder hebben werkgevers, werknemers en de pensioenfondsen er in het overleg met het kabinet op aangedrongen om ook de pensioenpremies te gaan compenseren via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Zodra meer bekend is vanuit de overheid stuurt het fonds alle werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer een e-mail met een update.

Contact
Heeft u een vraag over het betalen van de premie of de factuur? Neem dan contact op met het Pensioenfonds via e-mail: werkgever@pfvervoer.nl.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.