Perspectief voor elektrisch laden met ongegarandeerde netaansluiting ?

Biedt een ongegarandeerde netaansluiting transporteurs ruimte voor elektrisch vervoer? Deze vraag legt Elaad.nl (het kennis-en innovatiecentrum van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders) graag voor aan TLN-leden. Je wordt, mede door TLN, van harte uitgenodigd om hierop te reageren.

elektrische truck laden

Wat is een ongegarandeerde netaansluiting eigenlijk?
Een ongegarandeerde netaansluiting houdt in dat de zware aansluiting fysiek wordt gerealiseerd maar dat deze niet op alle momenten van de dag ten volle benut kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk om meer bedrijven tegen dergelijke voorwaarden aan te sluiten dan met gegarandeerde aansluitingen mogelijk is. Er is een grote kans dat ruimte via een ongegarandeerde aansluiting ook financiële voordelen voor je oplevert ten opzichte van de gegarandeerde zwaardere aansluiting.

Wat is een gegarandeerde aansluiting?
Gegarandeerde netaansluitingen bieden ondernemers zekerheid over hun stroomcapaciteit. Maar aanvragen kunnen jaren duren in gebieden waar het net vol zit. Dat betekent wachten op betere tijden.

Oplaadmogelijkheden in een vol stroomnet
Onderwerp van gesprek bij onlangs gehouden regiobijeenkomsten was het realiseren van oplaadmogelijkheden in een vol stroomnet. ElaadNL doet namens de Nederlandse netbeheerders nu onderzoek naar alternatieve mogelijkheden in opdracht van de netbeheerders. Elaad is benieuwd naar jouw kijk op de zaak.

Drie stellingen
Elaad legt graag drie stellingen aan je voor over de mogelijkheden die een ongegarandeerde netaansluiting voor het laden van elektrische vrachtauto’s nu en in de toekomst. Graag ontvangen we je reactie waarin je aangeeft of je het eens of oneens bent met de volgende stellingen (graag met toelichting) :

1. ‘’Tijdsgebonden capaciteit zou voor mijn onderneming prima werken omdat wij onze elektrische vrachtauto’s vooral in de nacht (zullen) opladen.”
Graag toelichten waarom je eens of oneens bent met de stelling en welke voorwaarden aan ’tijdsgebonden capaciteit’ voor jouw bedrijf van belang zijn (garanties, bandbreedte etc.).

2. “Tijdsgebonden capaciteit wordt voor mijn bedrijf belangrijk als ik naar rato van gebruik korting krijg op de tarieven van mijn netbeheerder.”
Graag toelichten waarom je eens of oneens bent met de stelling en aangeven hoe je denkt over de hoogte en de vorm van de compensatie.

3. ‘’Een ongegarandeerde aansluiting is voor mijn bedrijf interessant als ik daardoor eerder kan beschikken over een (zwaardere) aansluiting.’’
Graag toelichten waarom je eens of oneens bent met de stelling en waarom dat voor jouw bedrijf belangrijk is.

We ontvangen je antwoorden graag uiterlijk op 14 december 2022 via info@elaad.nl . Voor meer informatie zie hier.

ElaadNL is het kennis-en innovatiecentrum van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders en test en onderzoekt het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen.