PKB en MijnPKB: wat is het en waarom zou ik mij aansluiten?

Het PKB, Persoonlijk Keuzebudget, betekent meer keuzevrijheid en ruimte voor individuele wensen voor werknemers. Wij leggen u uit waarom het voor TLN-leden nuttig is aan te sluiten bij de tool MijnPKB.

​Even herhalen: wat is het PKB ook alweer? PKB staat voor Persoonlijk Keuzebudget. Met de invoering op 1 januari 2018 werd de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. Namelijk met minder regels en méér individuele vrijheid. Dat is dan ook het doel van het PKB: meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen.

Wat het PKB in feite doet, is het individualiseren van een deel van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan dus zelf passende keuzes kan maken voor voorwaarden die bij de levensfase of omstandigheden van dat moment passen.

Waar kun je​​ het PKB voor inzetten?

Het PKB is een brutobedrag dat de werknemer in januari van elk jaar toegekend krijgt. Het bedrag bestaat uit de volgende bestanddelen: (1) twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen, (2) de extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren, (3) desgewenst brutoloon.
Het PKB-budget kan ingezet worden voor geld, vrije tijd of scholing (functiegericht of niet-functiegericht). Meer informatie hierover is hier te vinden​.

MijnP​​KB

TLN heeft de tool ‘MijnPKB’ onwikkeld ten behoeve van de sector. Deze wordt kosteloos aangeboden. De interactieve omgeving fungeert als een portaal waarin werknemers hun PKB-tegoed kunnen besteden. Om gebruik te kunnen maken van MijnPKB is het noodzakelijk een beheerder aan te wijzen en een gratis training te volgen.

1 janua​​ri 2019

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur en dat is een uitgelezen kans om aan te sluiten bij MijnPKB. Heeft u interesse om deel te nemen aan MijnPKB of wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website of neem contact op met de Ledendesk van TLN!