Premiedifferentiatie WW vanaf 1 januari 2020

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020 verandert het een en ander voor jou als werkgever. Zo wordt er een lagere WW-premie betaald over het loon van een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd.

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, betaalt een werkgever met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een onbepaalde tijd-contract. Er moet een hoge WW-premie betaald worden over het loon van oproepkrachten en werknemers met een bepaalde tijd-contract. We leggen je graag het een en ander uit over de aanstaande veranderingen.

Wat wordt het verschil in premie?
Het verschil tussen de lage en hoge premie zal vijf procentpunten zijn: 2,94% / 7,94%.

Wanneer geldt de lage premie?

  1. Indien er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.
  2. Deze arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.
  3. Er geen sprake is van een oproepovereenkomst (tenzij er een uitzondering geldt, namelijk BBL-leerlingen of jongeren tot 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken).

 

De werkgever moet een afschrift van de arbeidsovereenkomst en een loonstrook bewaren in zijn loonadministratie van werknemers waarvoor hij een lage premie afdraagt.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd
Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie hoeft er geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst te worden opgemaakt. Werkgevers volstaan met een schriftelijk en door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.


Fatale termijn

Uiterlijk vóór 1 april 2020 moet de door allebei de partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) of het door allebei de partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig zijn. Hieruit moet blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als er niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel doorloopt ná 31 maart 2020, moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden betaald.

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2020 wel de lage WW-premie afdragen, ook als zij nog niet in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ invullen met ‘ja’. De coulance geldt alleen voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Wanneer word ik als werkgever geconfronteerd met de hogere premie?

  • Als een werknemer binnen twee maanden na indiensttreding weer uit dienst gaat.
  • Als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar. Dit geldt niet als in de arbeidsovereenkomst 35 diensturen of meer per week zijn overeengekomen.

 

Hoe krijg ik als werkgever te horen dat ik achteraf de hogere premie moet betalen?
Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het herzien van de loonaangiften door het indienen van correctieberichten.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons team Personeel & Arbeid. Dit kan per e-mail of telefonisch (088-4567567).