Privacy versus goed werkgeverschap

Werkgevers zijn de afgelopen jaren meer en meer in de knel gekomen door beperkingen die zij door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van privacywetgeving krijgen opgelegd.

Privacy-7

​Hierdoor kunnen werkgevers hun verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld reïntegratie en een veilige werkomgeving niet waarmaken. In het pamflet ‘Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap’ tonen VNO-NCW en MKB-Nederland meerdere voorbeelden uit de ondernemerspraktijk die illustreren dat de privacywetgeving weliswaar openingen biedt om gegevens over gezondheid te verwerken, maar dat de AP hier vervolgens een te beperkte uitleg van geeft.

Verzoek

VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten in een recente brief aan de Tweede Kamer dat de wetgever nader aangeeft onder welke condities werkgevers gegevens over gezondheid mogen verwerken. Zij verzoeken de betrokken politici om spoedig een zogenoemde algemene maatregel van bestuur op te stellen, in nauw overleg met de werkgevers. Zodat er uiterlijk medio 2018 duidelijkheid is voor ondernemers over de relatie tussen privacy en goed werkgeverschap.

Steun

TLN onderschrijft de conclusies die VNO-NCW en MKB-Nederland trekken en steunen het initiatief om op dit vlak richting ondernemers meer duidelijkheid te verschaffen.