Proef cameratoezicht binnenstad Groningen

Sinds deze maand ziet de gemeente Groningen toe op een effectievere naleving van de geldende venstertijden in de binnenstad met behulp van camera’s. Het gaat vooralsnog om een proef, met als doel de leefbaarheid in de binnenstad te verhogen.

European cities on map series: Groningen
Groningen_GD ZES

​Met het cameratoezicht wil de gemeente voorkomen dat gemotoriseerd verkeer illegaal de Peperstraat, Poelestraat en Brugstraat inrijdt.

Niet voldoende nageleefd

In bepaalde delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer alleen binnen de venstertijden (van 5.00 tot 12.00 uur), of op grond van een ontheffing, aanwezig zijn. Deze maatregel wordt echter niet voldoende nageleefd, wat zorgt voor overlast bij zowel bezoekers als ondernemers in de binnenstad.

Pakkans op 100%

De nu ingestelde camera’s scannen de kentekens van álle gemotoriseerde voertuigen waarmee de pakkans op 100% uitkomt voor voertuigen die buíten de venstertijden zonder geldige ontheffing in het (voetgangers)gebied aanwezig zijn.

Eerst waarschuwing, dan boete

Tot 15 januari 2019 krijgen alle overtreders nog een waarschuwing van de gemeente Groningen. Na de waarschuwingsperiode volgt tot 1 juni 2019 de periode waarin de gemeente boetes gaat opleggen. Bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Groningen zijn bevoegd om deze boetes uit te schrijven, die via het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) in Leeuwarden worden geïnd.

6 maanden

De proef duurt 6 maanden en stopt 1 juni 2019. Het college van B&W evalueert dan de resultaten van de proef. De gemeenteraad kan daarna besluiten het cameratoezicht uit te breiden tot de gehele binnenstad.

Convenant Duurzame Stadslogistiek

De proef met cameratoezicht maakt onderdeel uit van het convenant Duurzame Stadslogistiek Groningen dat op 31 oktober 2018 is ondertekend. TLN is een van de ondertekenaars en is ook nauw betrokken bij de uitwerking van diverse onderdelen in dit convenant.