Publicatie tweede tender DKTI-Transport

Medio maart zal de tweede tender van de regeling DKTI-Transport worden gepubliceerd. Deze tweede tender zal op hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten bevatten als de eerste tender uit 2017.

Geld-8

De belangrijkste wijzigingen betreffen de uitbreiding naar andere categorieën vervoermiddelen: bussen, schepen voor goederenvervoer in de binnenvaart en zeevaart, mobiele machines (onder andere voor gebruik op luchthavens) en elektrische tweewielers (L1 en L2).

De categorieën voor goederenvervoer over de weg (N1, N2 en N3) blijven gehandhaafd. Tevens is het weer mogelijk om co-financiering aan te vragen voor via EU-programma’s gefinancierde tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Het totale budget van de tweede tender bedraagt circa 30 miljoen euro. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen zal begin juni komen te liggen.

Landelijke bijeenkomst

Op 21 maart vindt in De Eenhoorn te Amersfoort de landelijke bijeenkomst ‘Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal RVO.nl een toelichting verzorgen over de tweede tender DKTI-Transport en is RVO.nl aanwezig op de informatiemarkt.

Houd de site in de gaten voor updates rondom het programma en de informatiemarkt.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar energiedragersmobiliteit@emma.nl met uw naam en organisatie. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen.