Raakt CO2-belasting de vervoersector?

Het kabinet gaat CO2-uitstoot belasting heffen. TLN is benieuwd naar de uitwerking van deze maatregel om vast te kunnen stellen in hoeverre dit de vervoersector raakt.

Groen – duurzaam – Elektrische truck – Eco friendly transportation concept. 3d rendering of green green truck icon on fresh spring meadow with blue sky in background.

Nieuwsfeit
Het Kabinet gaat de meest vervuilende industrie per 1 januari 2021 laten betalen voor de uitstoot van CO2. In de basis krijgen bedrijven een vrijstelling voor een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Wordt toch meer uitgestoten, dan wordt over die CO2-uitstoot belasting geheven.

Gevolgen voor tranportondernemer
Vooralsnog lijkt de nieuwe CO2-belastingmaatregel de transport- en logistieke sector niet te raken. Maar dit is nog niet zeker, aangezien verdere uitwerking en/of toelichting op het genomen besluit nog volgt. Pas dan valt écht te bezien wat de gevolgen van de maatregel zijn voor de transport- en logistieke sector.

Inzet TLN
TLN onderschrijft het belang van CO2-reductie. Zelf draagt de sector daaraan bij door een halvering van de CO2-uitstoot, te bereiken in 2030, ten opzichte van 1990. Op termijn is de doelstelling emissievrij transport. Deze ambitie is te realiseren door slimmer, schoner en efficiënter transport.