RDW verhoogt tarieven

De RDW-tarieven voor 2020 zijn bekend; deze gaan met gemiddeld 2,6 procent omhoog. De tarieven zijn in overleg met de brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en TLN tot stand gekomen.

On the road

​Na jaren waarin de tarieven gemiddeld gelijk bleven, was dit jaar een verhoging nodig om de premie- en cao-stijging te kunnen dekken.

De RDW kent een sober tarievenbeleid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die voor een dienst gemaakt worden. Door een extra interne taakstelling en door efficiencymaatregelen heeft men de stijging van de meeste tarieven beperkt weten te houden.

De tarieven voor LZV-ontheffingen en ontheffingen voor het exceptioneel vervoer wijzigen niet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW-tarieven voor 2020 goedgekeurd. Deze zijn inmiddels gepublic​eerd in de Staatscourant.