RDW wijzigt keuringsprocedure ADR-voertuigen

Tijdens de ADR-keuring mogen geen ongereinigde tankcontainers en/of afneembare tanks meer aanwezig zijn. Het maakt daarbij niet uit of de laatst vervoerde stof in de lijst met vrijstellingen voorkomt. De RDW heeft dat op basis van ARBO-onderzoek besloten.

Gevaarlijke20stoffen20vervoer

ADR-voertuigen moeten naast de toelatingskeuring jaarlijks periodiek gekeurd worden en (meestal) driejaarlijks voor de tankopbouw. Daarnaast is voor iedere wijziging of herstelling opnieuw een toelatingskeuring vereist. Al deze keuringen vinden door de RDW plaats.

Het keuren van deze voertuigen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om die reden heeft de RDW besloten dat er bij de keuring geen ongereinigde tanks meer aanwezig mogen zijn.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor containerchassis die in combinatie met de tankopbouw gekeurd zijn. Deze voertuigen gelden als tankwagen. Op het ADR-certificaat moet wel staan dat het voertuig geschikt is voor één of meerdere afneembare tanks. Ook de tanknummers moeten hierop vermeld staan.

Deze voertuigen mogen onder bepaalde voorwaarden wel worden aangeboden zonder dat ze inwendig gereinigd zijn. Daarvoor is een ontheffing voor inwendige reiniging vereist of het voertuig moet uitsluitend zijn goedgekeurd voor het vervoer van bepaalde stoffen. Ook moet er altijd een Reinigingsverklaring worden overlegd.

De nieuwe regels zijn formeel al van kracht, maar zullen vanaf 1 januari 2020 strikter worden toegepast. Ruim voor die tijd zal ook een nieuwe versie van de Reinigingsverklaring op de RDW-site beschikbaar zijn. ​