Coulanceregeling rijbewijzen, code 95 en beroepscertificaten per 21 januari 2021

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, tot 1 maart geldig blijven. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden in de periode dat de coulanceregeling geldt. Ook geldt deze coulanceregeling voor chauffeurs waarvan de code 95 in de periode 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt.

Rijbewijsa

De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. Voor niet EU-rijbewijzen waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode tussen 15 december 2020 en 19 augustus 2021 geldt dat mag worden doorgereden met het rijbewijs tot en met 1 oktober 2021, mits het rijbewijs nog geldig was op 14 december 2020. Er kunnen immers vanwege de lockdown geen rijexamens worden afgelegd om dit rijbewijs om te wisselen naar een Nederlands rijbewijs. Er wordt nog bekeken of, en hoe, deze coulance geformaliseerd kan worden in formele wetgeving.

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. De nationale coulanceregeling voor rijbewijzen, code 95 en beroepscertificaten tot 1 maart is ter overbrugging naar de verwachte verlenging op Europees niveau, die waarschijnlijk in de eerste helft van februari bekend wordt gemaakt. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Extra verlenging theorie-examens

De regeling voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs, het motorexamen voertuigbeheersing wordt verruimd. De uitslagen van deze examens waarvan de geldigheid verviel in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 blijven in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021. Eerder werd al besloten: als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.