Rijtijdverlies bij 50 km/u op Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat verwacht met name in de avondspits extra reistijd voor verkeer op de Haringvlietbrug. Verkeer in zuidelijke richting moet rekening houden met een half uur reistijdverlies.

haringvlietbrug
Foto: Rijkswaterstaat

Voor verkeer in de noordelijke richting en in de ochtendspits zal het rijtijdverlies ‘beperkt’ zijn, verwacht Rijkswaterstaat. Het is echter niet duidelijk hoeveel de extra reistijd precies zal zijn.

Wennen

RWS verwacht meer files in de eerste weken na maandag 23 augustus in zowel de ochtend- als avondspits. Met name omdat het verkeer moet wennen aan de nieuwe situatie met smallere rijstroken en lagere snelheid. Het advies blijft om voor vertrek actuele reisinformatie te checken en waar mogelijk de brug te vermijden en via alternatieve routes te rijden.

Indicatie

De verwachte extra reistijd is slechts een indicatie. In de praktijk moet de komende periode blijken hoe hoog het daadwerkelijke rijtijdverlies is. TLN blijft in contact met Rijkswaterstaat, Rijksoverheid, provincies en gemeenten om de verkeerhinder en extra reistijd tot de renovatie in 2023 zoveel mogelijk te beperken.