Samen op zoek naar slimme combinatie van modaliteiten

Het doel van het Lean & Green Off-Road programma is op gezamenlijke wijze op zoek te gaan naar een duurzaam evenwicht in het gebruik van de verschillende modaliteiten. TLN is enthousiast en ziet steeds meer vervoerders op die wijze opereren.

lean&green_logo
LG logo def

Nu is de weg nog dominant ten opzichte van het spoor en de binnenvaart, maar de toenemende fileproblematiek en het chauffeurstekort maken dat we op bewuste wijze naar een slimme combinatie van modaliteiten moeten gaan kijken. Regionale samenwerking is daarbij onontbeerlijk en daarom is het Lean & Green Off-Road programma vooral dienend aan de verschillende regionale initiatieven op het vlak van synchromodaal transport, zoals NewWays, Liof en Zeeland Connect.

Open dialoog

Bij deze initiatieven worden gelijkgestemde partijen via een app met elkaar verbonden, om te komen tot rendabele goederencorridors, met voldoende volume. Zo ontstaat een open dialoog tussen verladers en vervoerders, op neutrale wijze, waarbij de prijs niet direct het hoofdthema is. Eerder gaat het om criteria als beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit. ‘Ketenpartijen die verder denken en transparant durven te zijn stuwen elkaar omhoog’, aldus Frans van den Boomen, die nauw is betrokken bij het Lean & Green Off-Road programma. ‘Dat vergt weliswaar een mindshift, maar het betaalt zich uiteindelijk ook uit.’

Commitment

TLN heeft eind vorig jaar formeel haar commitment uitgesproken voor het Lean & Green Off-Road programma. Het deed dit vanuit de gedachte dat een logistiek dienstverlener op ieder gewenst moment de beschikking moet kunnen hebben over de voor een bepaalde goederenstroom meest geschikte modaliteit. Zodat Nederland in de toekomst de ‘gateway to Europe’ blijft. Maar ook omdat de vergaande digitalisering steeds meer kansen biedt om data te delen, waardoor het gebruik van andere modaliteiten interessant kan worden.

Lean & Green Off-Road maakt deel uit van het actieprogramma Lean & Green, dat is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Connekt, ondersteund door de Topsector Logistiek.

Meer info: