Scholingskosten vrijgesteld van belasting

De werkgever mag de studiekosten van een werknemer onbelast vergoeden. Dit in het kader van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) dat per 1 januari 2018 in de sector transport en logistiek is ingevoerd.

Opleiding

Er zijn wel randvoorwaarden aan de vrijstelling. In een helder memo heeft accountantskantoor PwC de regels voor vrijstelling van belasting op een rijtje gezet.

Vrijstellingen

Het PKB is opgenomen in de cao voor het beroepsgoederenvervoer. Werknemers kunnen het PKB inzetten voor geld, vrije tijd of scholing. In principe behoren alle vergoedingen die een werknemer van de werkgever ontvangt tot het belastbare loon. Er bestaan echter enkele vrijstellingen waardoor de werkgever deze onbelast aan de werknemer mag vergoeden of verstrekken. Hieronder vallen opleiding of studie van de werknemer, onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden en arbovoorzieningen.

Memo

Meer details, beperkingen, voorwaarden en maatregelen die de werkgever in zijn loonadministratie moet nemen, staan helder omschreven in het memo van PwC dat op verzoek van TLN is opgesteld. Onder het kopje ‘vragen en aandachtspunten’ wordt verder inzichtelijk gemaakt waaraan de werkgever en werknemer moeten denken bij het inzetten van het PKB voor scholing.