Schriftelijke instructies gevaarlijke stoffen gewijzigd

Het secretariaat van de UNECE (Europese Economische commissie van de Verenigde Naties) heeft de Nederlandse vertaling van de schriftelijke instructies ADR 2017 gepubliceerd.

Symbool-label-klasse-9A-1

​De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een nieuw gevaarsetiket. Het gaat om model nr. 9A voor lithiumbatterijen. Verder is er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Tot 1 juli 2017 geldt er een overgangstermijn voor het gebruik van de ‘oude’ schriftelijke instructies.

Schriftelijke instructies

De schriftelijke instructies (voorheen gevarenkaart) worden door de vervoerder aan de bemanning verstrekt en moeten elke niet-vrijgestelde zending van gevaarlijke stoffen begeleiden, ongeacht de gevarenklasse of het land waarin wordt gereden. Op de schriftelijke instructie staat per gevarenklasse beknopt aangegeven wat de stof doet bij onverhoopt vrijkomen en welke maatregelen daarop moeten worden getroffen.

Voor aanvang

Vervoerders moeten de schriftelijke instructies voor aanvang van de rit ter beschikking stellen in een taal die de bemanning kan lezen en begrijpen. Een afgedrukte kopie in kleur is voldoende. De instructies moeten worden bewaard op een letterlijk voor de hand liggende plek in de cabine.

  • Op de website van UNECE zijn de instructies in diverse talen gratis te downloaden.